ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی
         آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان اصلی

شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف         

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
       زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 14 - 8
سایت : www.eci-npc.com
------------------------------------------------------
ارتباط با آموزشگاه :
  آدرس : ماهشهر- شهرک بعثت- هزار واحدی دبستان نیایش
شماره تماس : 83-06152427682
زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 13 - 7:30     
                            ایمیل آموزشگاه : sch.ecinpc@gmail.com

 اینستاگرام: dabestan_niayesh@